Ehdot ja edellytykset

VERSIO 1.0
Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 9. syyskuuta 2021 alkaen.
Tämä versio korvaa kaikki aiemmat ehtojen versiot.

 • Elias Eino
 • Päivitetty: 24. toukokuuta 2023

 • Päivitetty: Eino Eino: 24. toukokuuta 2023

  Alla olevissa ehdoissa ("Ehdot") määritellään sinun ja [Kasinot-Suomi.com] ("Yritys") välinen sopimus (kaikkiin ehtoihin viitataan nimellä "Sopimus"). Sinuun ja Yhtiöön viitataan jäljempänä yhteisesti myös nimellä "Osapuolet" ja kumpaankin erikseen nimellä "Osapuoli".

  OSAPUOLET SOPIVAT TÄTEN YKSIMIELISESTI SEURAAVAA:

  1. VERKKOSIVUSTON EHDOT JA EDELLYTYKSET

  1.1 Nämä ehdot, joita voidaan muuttaa ajoittain kohdan 1.2 mukaisesti, ovat sitova sopimus, ja ne ohjaavat osapuolten välistä suhdetta. Osapuolet tunnustavat ja sopivat täten, että sopimuksessa esitetyt ehdot muodostavat koko sopimuksen osapuolten välillä ja että osapuolten välillä missään muodossa olevien ristiriitaisten tai ristiriitaisten ehtojen, määräysten, neuvottelujen, lausuntojen ja sopimusten ei katsota muuttavan tai muuttavan sopimusta. Osapuolet ovat nimenomaisesti sopineet, että sopimus korvaa ja mitätöi kaikkien sinun ja Yhtiön välillä tehtyjen, missä tahansa muodossa olevien sopimusten ehdot, eivätkä tällaisiin sopimuksiin sisältyvät ehdot (i) koske mitään Yhtiön suorittamia palveluja tai (ii) millään tavoin muuta, tarkista, täydennä tai muuten vaikuta Sopimuksen ehtoihin.

  1.2 Vierailemalla tällä verkkosivustolla ja käyttämällä sitä hyväksyt, että sinua sitovat käyttöehtojen uusin versio, jota yhtiö voi muuttaa ajoittain tekemällä seuraavat muutokset
  päivitetyt versiot ovat saatavilla [Kasinot-Suomi.com] -sivustolla kohdassa "Käyttöehdot". Olet vastuussa siitä, että olet ajan tasalla Ehtojen ja edellytysten uusimmasta versiosta ja tarkistat Ehtojen ja edellytysten sisällön säännöllisesti. Verkkosivuston käytön jatkaminen sen jälkeen, kun näiden ehtojen päivitetty versio on julkaistu, merkitsee nimenomaista suostumustasi siihen, että nämä päivitetyt ehdot sitovat sinua.

  2. VELVOLLISUUTESI

  2.1 Verkkosivustollamme luetellut nettikasinot muuttavat todennäköisesti ajoittain kampanjoitaan, sääntöjään ja määräyksiään. Yksittäiset nettikasinot voivat ja usein myös peruuttavat kampanjan ilman ennakkoilmoitusta. On oma velvollisuutesi tarkistaa ja ymmärtää nettikasinosivuston säännöt ja määräykset ennen pelaamista kyseisellä sivustolla.

  2.2 Ymmärrät ja hyväksyt, että sinun velvollisuutesi on tarkistaa alueellasi sovellettavat lait ennen nettikasinolla pelaamista. Verkkopelaamisen on oltava laillista asuinmaassasi, ja sinun on oltava täysi-ikäinen voidaksesi käyttää tätä verkkosivustoa ja pelata ja maksaa asuinmaassasi sovellettavat verot.

  2. 3 Käyttämällä tätä verkkosivustoa sitoudut siihen, että et: (1) tarjoa mitään sisältöä tai osallistu mihinkään sellaiseen toimintaan, joka: (a) voidaan tulkita laittomaksi, uhkaavaksi, haitalliseksi, loukkaavaksi, ahdistavaksi, vahingolliseksi, herjaavaksi, panettelevaksi, herjaavaksi, mauttomaksi, vihamieliseksi, säädyttömäksi, säädyttömäksi, loukkaavaksi, rodullisesti, etnisesti tai muulla tavoin paheksuttavaksi, pornografiseksi, (b) jonka tarkoituksena on häiritä tai häiritä tätä verkkosivustoa tai mitä tahansa sen tarjoamaa palvelua, (c) joka on saastunut viruksella tai muulla tietokonekoodilla tai muilla tietokoneohjelmilla, tiedostoilla tai ohjelmilla, jotka on suunniteltu keskeyttämään, tuhoamaan tai rajoittamaan minkä tahansa tietokoneohjelmiston tai -laitteiston toimintaa; (d) aiheuttaa siviili- tai rikosoikeudellisen vastuun tai rikkoo sovellettavia paikallisia, kansallisia tai kansainvälisiä lakeja; (2) esiintyä henkilönä tai oikeushenkilönä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, yrityksen virkailijana, foorumin johtajana, tai ilmoittaa valheellisesti tai muutoin virheellisesti tietoja yhteydestäsi johonkin henkilöön tai oikeushenkilöön, väärentää tai muutoin yrittää salata tai vääristää tietoja. toimittamasi sisällön alkuperä; (3) kerätä tai kerätä tietoja muista tämän verkkosivuston käyttäjistä; (4) tarjota tai käyttää tätä verkkosivustoa sisällön tai palvelujen tarjoamiseen kaupallisella tavalla.
  tavalla tai tavalla, joka olisi roskapostia, ketjukirjeitä, pyramidihuijauksia tai muuta luvatonta mainontaa ilman Yhtiön etukäteen antamaa suostumusta; ja (5) tarjota sisältöä, joka voi johtaa siviili- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden johtajille, toimihenkilöille, työntekijöille, agenteille, urakoitsijoille, mainostajille, yhteistyökumppaneille, tai joka voi olla tai sen voidaan katsoa rikkovan mitä tahansa paikallista, kansallista tai kansainvälistä lakia, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen tekijänoikeus-, tavaramerkki-, patentti- tai liikesalaisuuslainsäädäntöihin.

  2.4 Sitoudut olemaan jäljentämättä, monistamatta, kopioimatta, myymättä, kauppaamatta, vaihtamalla, myymättä tai hyödyntämättä kaupallisiin tarkoituksiin mitään tämän verkkosivuston osaa, mukaan lukien pääsy tälle verkkosivustolle ja sen käyttö.

  3. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VERKKOSIVUSTOT

  3.1 Yhtiö tarjoaa linkkejä ulkoisille verkkosivustoille ja resursseille, kuten online-kasinoille.
  Yhtiöllä ei ole määräysvaltaa näihin ulkoisiin sivustoihin ja resursseihin, eikä se tue eikä ole vastuussa mistään tällaisilla sivustoilla tai resursseilla olevasta tai sieltä saatavilla olevasta sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista. Hyväksyt, että sinuun sovelletaan kaikkia kyseisiin sivustoihin sovellettavia sääntöjä, etkä voi eikä voi pitää Yhtiötä vastuullisena mistään vahingosta tai menetyksestä, joka on aiheutunut tai jonka väitetään aiheutuneen tällaisten sivustojen tai resurssien sisällön käytöstä tai siihen luottamisesta.

  4. YHTIÖN OIKEUDET

  4.1 Yhtiö pidättää itsellään kaikki oikeutensa, mukaan lukien mutta ei rajoittuen kaikkiin tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin, patentteihin, liikesalaisuuksiin ja muihin omistusoikeuksiin, joita Yhtiöllä voi olla tähän verkkosivustoon, sen sisältöön ja mahdollisesti tarjottaviin tavaroihin ja palveluihin. Yhtiön oikeuksien ja omaisuuden käyttö edellyttää yhtiön kirjallista ennakkosuostumusta. Antamalla tämän verkkosivuston ja palvelut käyttöösi Yhtiö ei myönnä sinulle mitään implisiittisiä tai nimenomaisia lisenssejä tai oikeuksia, eikä sinulla ole oikeutta käyttää tätä verkkosivustoa tai palvelua kaupallisesti ilman Yhtiön kirjallista suostumusta.

  5. VASTUUVAPAUSLAUSEKE

  5.1 Yhtiö ei ole nettikasino-operaattori tai nettiviihteen ja uhkapelien tarjoaja. Mainostamme ja arvioimme valittuja kasinosivustoja ainoastaan mainos- ja tiedotustarkoituksessa.

  5.2 YHTIÖ EI ANNA MITÄÄN VAKUUTUKSIA TAI TAKUITA MISTÄÄN (A) TÄMÄN VERKKOSIVUSTON TIETOJEN, TEKSTIN, GRAFIIKAN, LINKKIEN TAI MUIDEN LUETTELOIDEN TARKKUUDESTA, AJANTASAISUUDESTA, LUOTETTAVUUDESTA TAI TÄYDELLISYYDESTÄ; (B) KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TARJOAMIEN TUOTTEIDEN TAI TARJOUSTEN KAUPPAKELPOISUUDESTA, TARKOITUKSEEN SOPIVUUDESTA, OMISTUSOIKEUDESTA JA/TAI TUNNISTAMATTOMUUDESTA; TAI (C) TIETOKONEVIRUKSISTA, VIOISTA, VIRHEISTÄ TAI PUUTTEISTA MEIDÄN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TARJOAMISSA OHJELMISTOISSA TAI PALVELUISSA, JOTKA VAHINGOITTAVAT TIETOKONETTASI TAI MUUTA HENKILÖKOHTAISTA OMAISUUTTA. KAIKKI TÄMÄN VERKKOSIVUSTON SISÄLTÄMÄT TIEDOT TARJOTAAN "SELLAISENAAN" JA ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA.

  5.3 VIERAILEMALLA VERKKOSIVUSTOLLAMME JA SIELLÄ LUETELLUILLA NETTIKASINOILLA HYVÄKSYT, ETTÄ YMMÄRRÄT, ETTÄ ON MAHDOLLISTA MENETTÄÄ OSA TAI KAIKKI NÄILLÄ NETTIKASINOILLA TALLETTAMASI JA PANOSTAMASI RAHAT JA ETTÄ ET VOI ETKÄ HALUA PITÄÄ FÄRETAGETIA VASTUULLISENA TÄLLAISISTA MENETYKSISTÄ. MAHDOLLISET TAPPIOT, JOTKA JOHTUVAT PELAAMISESTASI YHTIÖN LISTALLA OLEVILLA NETTIKASINOILLA, EIVÄT OLE YHTIÖN TAI SEN TYTÄRYHTIÖIDEN, ALIHANKKIJOIDEN TAI TOIMITTAJIEN VASTUULLA.

  6. VASTUUN RAJOITTAMINEN JA VAHINGONKORVAUS

  6.1 YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT NIMENOMAISESTI, ETTÄ YHTIÖ EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ TAI ESIMERKILLISISTÄ VAHINGOISTA; TÄMÄ SISÄLTÄÄ, MUTTA EI RAJOITU NIIHIN, VAHINGOT RAHALLISISTA MENETYKSISTÄ, VOITTOJEN MENETYKSISTÄ, LIIKEARVON MENETYKSISTÄ, ELEISTÄ, KÄYTÖSTÄ, TIEDOISTA TAI MUISTA AINEETTOMISTA MENETYKSISTÄ (VAIKKA YHTIÖLLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA), JOTKA JOHTUVAT TAI JOTKA JOHTUVAT (I)
  MINKÄ TAHANSA TÄMÄN VERKKOSIVUSTON MUKAISEN PALVELUN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÖKYVYTTÖMYYDESTÄ; (II) TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KAUTTA TEHDYISTÄ LIIKETOIMISTA JOHTUVIEN TILATTUJEN TAVAROIDEN JA/TAI PALVELUIDEN HAKEMISESTA AIHEUTUVISTA KUSTANNUKSISTA; (III) LUVATTOMASTA PÄÄSYSTÄ TAI TIEDONSIIRTOJEN MUUTTAMISESTA; (IV) MINKÄ TAHANSA KOLMANNEN OSAPUOLEN TULOSTAMISESTA TAI MINKÄ TAHANSA KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÄJÄN KÄYTTÄYTYMISESTÄ TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA; TAI (V) MISTÄ TAHANSA MUUSTA TÄHÄN VERKKOSIVUSTOON LIITTYVÄSTÄ ASIASTA.
  VERKKOSIVUSTOON TAI (V) MIHIN TAHANSA MUUHUN TÄHÄN VERKKOSIVUSTOON LIITTYVÄÄN ASIAAN.

  6.2 Sitoudut korvaamaan ja pitämään Yhtiön ja sen tytäryhtiöt, johtajat, toimihenkilöt, edustajat, työntekijät ja yhteistyökumppanit vahingoittumattomina kaikista kolmannen osapuolen esittämistä vaateista tai vaatimuksista, mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot, jotka johtuvat tai johtuvat sinun käytöksestäsi, sisällön tarjoamisesta, näiden käyttöehtojen rikkomisesta tai toisen osapuolen oikeuksien rikkomisesta.

  7. IMMATERIAALIOIKEUDET

  7.1 Yhtiö (tai sen konsernin asianomainen jäsen) on ja pysyy kaikkien immateriaalioikeuksien, kuten tekijänoikeuksien, patenttien ja tavaramerkkien, omistajana,
  mallioikeudet, moraaliset oikeudet, verkkotunnukset ja luottamukselliset tiedot sekä kaikki vastaavat oikeudet (rekisteröidyt tai rekisteröimättömät).

  8. SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTA

  8.1 Sopimukseen sovelletaan ja sitä tulkitaan Maltan lakia noudattaen.

  8.2 Jos sopimuksesta tai sen rikkomisesta, tulkinnasta, irtisanomisesta tai pätevyydestä syntyy tai siihen liittyy riita, kiista tai vaatimus, osapuolet sopivat alistavansa tällaisen riidan, kiistan tai vaatimuksen välimiesmenettelyyn Maltan välimieskeskuksessa ("MAC"). Välimiesmenettely tapahtuu Maltan välimiesmenettelyasetuksessa (Maltan lakien 387 luku) vahvistettujen välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti, jotka ovat voimassa silloin, kun riita saatetaan välimiesmenettelyn käsiteltäväksi.
  Välimiesmenettelyn paikka on Malta. Välimiehiä on yksi, jonka molemmat sopimuspuolet nimeävät yhdessä, tai jos välimiehestä ei päästä sopimukseen, välimiehiä on kolme, jotka nimitetään mainittujen sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyssä noudatetaan Maltan lakia sekä menettelyllisesti että aineellisesti. Välimiesmenettelyssä käytettävä kieli on englanti. Osapuolet sopivat, että välimiesten tuomio on ainoa ja yksinomainen oikeusperusta.
  osapuolten välinen ainoa oikeussuojakeino kaikista sopimukseen liittyvistä vaateista, vastakanteista tai muista asioista, ja tuomio on lopullinen ja sitova.

  9. TIETOSUOJA

  9.1 Sopimukseen liittyvään molempien osapuolten henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ("yleinen tietosuoja-asetus") yhdessä sovellettavan paikallisen tietosuojalainsäädännön kanssa, sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa.

  9.2 Yhtiön tietosuojakäytäntö löytyy täältä: [Kasinot-Suomi.com]

  10. MUUT

  10.1 Osapuolen suostumus tai luopuminen toisen osapuolen tekemästä rikkomuksesta, olipa se nimenomainen tai hiljainen, ei merkitse suostumusta tai luopumista tai anteeksiantoa muusta erilaisesta tai myöhemmästä rikkomuksesta, ellei tällainen luopuminen tai suostumus ole kirjallinen ja sen osapuolen allekirjoittama, jonka väitetään luopuneen tai suostuneen. Jollei tässä toisin mainita, mitään tämän sopimuksen ehtoa tai määräystä ei katsota luovutetuksi eikä mitään rikkomusta luovutetuksi, ellei asiasta ole annettu kirjallista ilmoitusta.

  10.2 Sopimukseen voivat vedota ainoastaan sen osapuolet, eikä muilla henkilöillä ole oikeutta panna täytäntöön sen ehtoja tai määräyksiä.

  10.3 Yhtiö voi siirtää minkä tahansa tehtävänsä ja/tai velvollisuutensa mille tahansa yhtiökonserniin kuuluvalle yhtiölle ja käyttää riippumattomia alihankkijoita avustamaan Yhtiön
  palveluita sinulle.

  10.4 Jos toimivaltainen tuomioistuin tai hallintoelin katsoo, että jokin Sopimuksen määräys on pätemätön, laiton, ei-sitova tai täytäntöönpanokelvoton (joko kokonaan tai osittain), on
  tämän sopimuksen muut määräykset pysyvät täysin voimassa. Pätemätön, laiton, ei-sitova tai täytäntöönpanokelpoinen määräys (tai määräyksen osa) katsotaan sovellettavaksi niin pienin muutoksin kuin on tarpeen, kun otetaan huomioon sopimuksen sisältö ja tarkoitus, jotta tämä määräys olisi pätevä, laillinen, sitova ja täytäntöönpanokelpoinen ja jotta alkuperäisen määräyksen (tai määräyksen osan) tavoiteltu taloudellinen vaikutus saavutettaisiin mahdollisimman suuressa määrin.

  Elias Eino

  Elias on yksi kirjoittajistamme, joka on ollut pisimpään pelialalla. Jo 25-vuotiaana Elias löysi kiinnostuksen kasinoon ja live-kasinoon. Sittemmin hän on lukenut kaikki Suomen pelimarkkinoiden kasinot ja rakastaa päivittää meille muillekin jännittäviä peliuutisia. Elias on myös henkilö, jolta voit kysyä, jos mietit uusia pelinkehittäjiä tai muuta peleihin liittyvää. Elias kattaa laajan alueen, kuten erityyppiset uhkapelisivustot, kasino-oppaat, uhkapeliominaisuudet ja paljon muuta. Hän on yksinkertaisesti yhteyshenkilömme, kun on kyse kaikesta kasinomaailmaan liittyvästä.